Prodziekani ds. studenckich

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Historii

Telefon kontaktowy: 61 829 15 13 / 539 535 056
E-mail: balbuza@amu.edu.pl

Dyżury

wtorek 9:30-10:30, czwartek 9:00-10:00 zdalnie, MS Teams 

prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Archeologii

Telefon kontaktowy: 61 829 13 59
E-mail: ignaczak@amu.edu.pl

Dyżury

poniedziałek 11:30-12:30, czwartek 11:00-12:00

dr Tomasz Ratajczak


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Nauk o Sztuce

Telefon kontaktowy: 61 829 37 28
E-mail: tomrat@amu.edu.pl

Dyżury

poniedziałek 16:30-17:30 – dyżur w Coll. Novum, czwartek 10:00-11:00 

prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwaiału Nauk o Sztuce

Telefon kontaktowy: 61 829 13 59
E-mail: Jacek.Zydorowicz@amu.edu.pl

Dyżury

piątek 13:30-14:30