Prodziekani ds. studenckich

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Historii

Telefon kontaktowy: 61 829 15 13 / 539 535 056
E-mail: balbuza@amu.edu.pl

Dyżury

wtorek 9:00-10:00

pok. 2.147, Biuro Obsługi Studentów, I piętro Collegium Historicum

prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Archeologii

Telefon kontaktowy: 61 829 13 59
E-mail: ignaczak@amu.edu.pl

Dyżury

Wtorek: 12:00-13:00
Czwartek: 9:30-10:30 (30.03.2023 w godz. 14:00-15:00)

UWAGA!!! do dnia 13.11.2022 roku z powodu choroby dyżury odwołane

dr Tomasz Ratajczak


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Nauk o Sztuce

Telefon kontaktowy: 61 829 37 28
E-mail: tomrat@amu.edu.pl

Dyżury

wtorek: 12:00-13.00 IHS
czwartek: 10:30-11:30 Morasko

prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa

Telefon kontaktowy: 61 829 13 59
E-mail: Jacek.Zydorowicz@amu.edu.pl

Dyżury

wtorek 13:00-14:00