Informacje i dokumenty

Program Erasmus+

Program Erasmus+ to niesamowita okazja dla studentów aby spędzić semestr lub rok studiując na uczelni za granicą i otrzymując stypendium. Aby tego dokonać wystarczy kilka prostych kroków:

  1. Zorientuj się, kto jest koordynatorem na Twoim wydziale (lista koordynatorów: https://erasmus.amu.edu.pl/strona-glowna/koordynatorzy-wydzialowi).
  2. Dowiedz się od koordynatora jak wygląda rekrutacja – kiedy się rozpoczyna i kończy, jakie są kryteria, jakie dokumenty będą wymagane – każdy wydział ma swoje własne zasady.
  3. Dowiedz się, z jakimi uczelniami zagranicznymi i w jakich państwach możesz odbyć swoją Erasmusową przygodę – pomyśl o swoim wymarzonym miejscu – czy będzie to Hiszpania, Francja, Włochy, a może Cypr lub Bułgaria? Pamiętaj, że aby mobilność się odbyła, Twój wydział koniecznie musi mieć podpisaną umowę bilateralną z daną uczelnią.
  4. Czekaj na wyniki rekrutacji – jeżeli wszystko poszło gładko – gratulacje! Teraz tylko należy przygotować wraz z pomocą koordynatora wydziałowego swój Learning Agreement (czyli porozumienie o programie zajęć) – wybierz przedmioty z oferty uczelni zagranicznej, tak aby w miarę pokrywały się z tymi na Twoim kierunku na UAM – zostaną one zaliczone jako zdany semestr lub rok – nic nie tracisz podczas wyjazdu – przedmioty zdawane tam zostaną zaliczone tutaj.
  5. Jako student z orzeczeniem o niepełnosprawności masz prawo ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie związane z niepełnosprawnością: np. dofinansowanie do leków, podróży osoby towarzyszącej, kosztów specjalnych materiałów do nauki, pokrycie specjalnego ubezpieczenia, itp. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy złożyć odpowiedni wniosek do biura Erasmus+ (wszelkie potrzebne dokumenty i szczegółowe informacje tutaj: https://erasmus.amu.edu.pl/)
  6. Oszacowana kwota wypłacana jest w formie zaliczki, z której należy się rozliczyć.
    Wszelkie koszty poniesione ze względu na niepełnosprawność, a które były wymienione we wniosku o dofinansowanie, należy rozliczyć po powrocie z zagranicy przedstawiając odpowiednie faktury i rachunki, wypełniając kartę rozliczenia (dostępna pod linkiem o dokumentach).
  7. Po więcej informacji proszę się zgłosić do p. Olgi Brzezińskiej (erasmus@amu.edu.pl).

Ogólne informacje:

Biuro Programu Erasmus administruje programem na uczelni, w biurze załatwiane są sprawy formalne, takie jak organizacja wypłat stypendiów, składanie sprawozdań z wyjazdów i inne. DWZ pośredniczy także w kontaktach studentów z Rektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Rektorem ds. studenckich i Koordynatorem Uczelnianym w sprawach związanych z programem Erasmus+.

Koordynator uczelniany:

dr Tomasz Brańka
tel. 519 340 495
e-mail: erasmus@amu.edu.pl

Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus +

Koordynator Wydziałowy programu Erasmus + jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu. Koordynator wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów z partnerami zagranicznymi. Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia Programu, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, zatwierdza, w porozumieniu z Dziekanem, program studiów oraz wykaz zaliczeń, podpisuje z wyjeżdżającym stypendystą umowę finansową. Kontakt z koordynatorem jest niezbędny w trakcie pobytu za granicą a także po powrocie ze stypendium. Koordynatorowi bowiem należy przedstawić wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej, by uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej.

Koordynatorzy:

https://erasmus.amu.edu.pl/strona-glowna/koordynatorzy-wydzialowi


Dokumenty:

Instrukcja wymiana studencka: https://usosdocs.amu.edu.pl/docs/usosweb_studenci.html#wymiana-studencka

https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-studentow/wyjazdy-na-studia

Dodatkowe dokumenty dla osób z niepełnosprawnościami:

https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-studentow/studenci-z-niepelnosprawnosciami


Erasmus+ Prezentacja: