Informacje dla kończących studia
Informacje dla kończących studia

Rejestracja prac dyplomowych

Rozwój i Wsparcie Studentów na UAM
Rozwój i Wsparcie Studentów na UAM

Biura Obsługi Studentów UAM
Biura Obsługi Studentów UAM

BOS  Collegium  Historicum UAM
BOS Collegium Historicum UAM

Poradnik Studenta I Roku
Poradnik Studenta I Roku
mLegitymacja
mLegitymacja

Studenci UAM mogą pobrać i zainstalować mLegitymację, jako dodatkową usługę w ramach aplikacji mObywatel.

Microsoft Teams
Microsoft Teams

Instruktaż instalacji i korzystania z MS Teams oraz Moodle dostępne są dla zalogowanych użytkowników w intranecie.

Intranet Studenta
Intranet Studenta

W Intranecie, student UAM otrzyma dostęp do najważniejszych aktualności uniwersyteckich, wsparcie zarówno techniczne jak i dydaktyczne.

Strona główna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce i uczelnią badawczą. Na renomę uniwersytetu wpływa tradycja, wybitne osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, atrakcyjny program kształcenia studentów i doskonała baza lokalowa.

Misją uniwersytetu jest prowadzenie wysokiej jakości badań, kształcenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwijanie społecznej odpowiedzialności. Uniwersytet stanowi centrum wiedzy, w którym badania i nauczanie wzajemnie się przenikają.

Aktualnie na 80 kierunkach i ponad dwustu specjalnościach studiuje blisko 35 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej UAM kształci się ponad 1300 doktorantów. Coraz więcej osób podejmuje studia podyplomowe i kursy dokształcające. Dyplom naszej uczelni staje się coraz bardziej poszukiwanym atutem na rynku pracy.

O UAM