Rozwój i Wsparcie Studentów na UAM
Rozwój i Wsparcie Studentów na UAM

Informacje dla kończących studia
Informacje dla kończących studia

Rejestracja prac dyplomowych

Biura Obsługi Studentów UAM
Biura Obsługi Studentów UAM

BOS  Collegium  Historicum UAM
BOS Collegium Historicum UAM

Poradnik Studenta I Roku
Poradnik Studenta I Roku
mLegitymacja
mLegitymacja

Studenci UAM mogą pobrać i zainstalować mLegitymację, jako dodatkową usługę w ramach aplikacji mObywatel.

Microsoft Teams
Microsoft Teams

Instruktaż instalacji i korzystania z MS Teams oraz Moodle dostępne są dla zalogowanych użytkowników w intranecie.

Intranet Studenta
Intranet Studenta

W Intranecie, student UAM otrzyma dostęp do najważniejszych aktualności uniwersyteckich, wsparcie zarówno techniczne jak i dydaktyczne.

Najważniejsze aktualności

Strona główna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce i uczelnią badawczą. Na renomę uniwersytetu wpływa tradycja, wybitne osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, atrakcyjny program kształcenia studentów i doskonała baza lokalowa.

Misją uniwersytetu jest prowadzenie wysokiej jakości badań, kształcenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwijanie społecznej odpowiedzialności. Uniwersytet stanowi centrum wiedzy, w którym badania i nauczanie wzajemnie się przenikają.

Aktualnie na 80 kierunkach i ponad dwustu specjalnościach studiuje blisko 35 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej UAM kształci się ponad 1300 doktorantów. Coraz więcej osób podejmuje studia podyplomowe i kursy dokształcające. Dyplom naszej uczelni staje się coraz bardziej poszukiwanym atutem na rynku pracy.

O UAM