Organizacja zajęć

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

30 września 2021 r.Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów „Dzień studenta I roku”
1 października 2021 r.Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy). 
2 października 2021 r. – 2 lutego 2022 r.okres zajęć dydaktycznych
23 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r.wakacje zimowe
3 – 23 lutego 2022 r.zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa  międzysemestralna
II semestr (letni)
.
 
24 lutego – 20 czerwca 2022 r.okres zajęć dydaktycznych
14 – 19 kwietnia 2022 r.wakacje wiosenne
21 czerwca – 4 lipca 2022 r.letnia sesja egzaminacyjna
5 lipca – 31 sierpnia 2022 r.wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)
1 – 21 września 2022 r.sesja egzaminacyjna

Ponadto:

  • W roku akademickim 2021/2022 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 1 października 2021 r. (Inauguracja roku akademickiego), 2 listopada 2021 r., 12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2021 r., 11 maja 2022 r. (Dzień Sportu).
  • W dniu 5 czerwca 2022 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Powyższe informacje  są dostępne także w Zarządzeniu Rektora oraz na https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/organizacja-studiow