Kierunki studiów

Archeologia

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia


Etnologia

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia


Etnologia, studia w języku angielskim

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne drugiego stopnia 2-letnie


Gospodarka i ekonomia w dziejach

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia


Historia

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia


Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia


Historia, specjalność historia wojskowości

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia


Historia, specjalność mediewistyka

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia


Historia, specjalność myśl i kultura polityczna

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia


Historia, specjalność nauczycielska

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia


Historia sztuki

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia


Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia


Muzykologia

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia


Wschodoznawstwo

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia