Koordynatorzy


Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus +

Koordynator Wydziałowy programu Erasmus + jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu. Koordynator wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów z partnerami zagranicznymi. We współpracy z koordynatorem uczelnianym informuje władze, pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjnych i finansowych programu Erasmus +. Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia Programu, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, zatwierdza, w porozumieniu z Dziekanem, program studiów oraz wykaz zaliczeń, podpisuje z wyjeżdżającym stypendystą umowę student-uczelnia. Kontakt z koordynatorem jest niezbędny w trakcie pobytu za granicą a także po powrocie ze stypendium. Koordynatorowi bowiem należy przedstawić wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej, by uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej.

Wydział/InstytutKoordynatorE-mail
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa (kierunek etnologia)dr Mikołaj Smykowskimikolaj.smykowski@amu.edu.pl
Wydział Archeologiidr Lidia Żuklidkazuk@amu.edu.pl
Wydział Historiiprof. UAM dr hab. Anna Tatarkiewiczostia@amu.edu.pl
Wydział Nauk o Sztuce (Instytut Historii Sztuki)dr Katarzyna Dudlikkatarzyna.dudlik@amu.edu.pl
Wydział Nauk o Sztuce (Instytut Muzykologii)dr Katarzyna Dudlikkatarzyna.dudlik@amu.edu.pl

Administratorzy Wydziałowi zajmujący się sprawami Programu Erasmus+


Administrator Wydziałowy
wspomaga Koordynatora Wydziałowego w bieżącej obsłudze administracyjnej programu. Pośredniczy przy rekrutacji chętnych na wyjazd zagraniczny, prowadzi ewidencję stypendystów, pomaga w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, w tym formularzy aplikacyjnych studenta. Administrator wydziałowy przechowuje dokumenty związane z pobytem studenta za granicą, przede wszystkim wyniki odbytych tam egzaminów i zaliczeń.

Administrator WydziałowyE-mailWydziałDyżury
mgr Ewa Jaździńskajazewa@amu.edu.plWydział BiologiiDziekanat ds. studenckich
mgr Maria Bączkowskamarysiab@amu.edu.plWydział ChemiiDziekanat Wydziału Chemii
Anna Kolańczyk-Marszałek, Agnieszka Bobowska-Chełminiakannkol9@amu.edu.pl, agabob@amu.edu.plWydział FizykiDziekanat Wydziału Fizyki
Agnieszka Dregeragnieszka.dreger@amu.edu.plWydział Historii, Wydział Nauki o Sztuce, Wydział Archeologiidyżury wtorek 9.00-14.00 pokój 2.139
Izabela Krupińskaizafil@amu.edu.plWydział Matematyki i Informatykipokój B3-29, w godz. 9-14
mgr Joanna Siwiecerazmgeo@amu.edu.plWydział Geografii Społeczno-ekonomicznej i Gospodarki PrzestrzennejPokój 042, w środy nieczynne
mgr Natalia Pastucha-Kalanatalia.pastucha@amu.edu.plWydział Nauk Politycznych i DziennikarstwaPokój 44
mgr Joanna Nowaczyńskanowaasia@amu.edu.plWydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział SocjologiiBudynek C, pokój 5
Katarzyna Hildebrandt-Wilkkasiah@amu.edu.plWydział Prawa i AdministracjiPokój 8
mgr Michalina Kasprzakmichalina.kasprzak@amu.edu.plWydział Studiów Edukacyjnych 
mgr inż. Małgorzata Heigelmanngosiah@amu.edu.plWydział Teologicznypon.-piąt. g. 10-14:30 w pokoju pomocy materialnej