PoMost

Rusza rekrutacja do Programu PoMost – Studencie, zrealizuj wybrany przedmiot na uczelni partnerskiej!

Już w tym roku akademickim, w semestrze letnim, studenci poznańskich uczelni, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, będą mogli wziąć udział w programie PoMost. Jest to pierwszy tego typu projekt w skali kraju, który umożliwia osobom studiującym realizację wybranego przedmiotu na partnerskiej uczelni.

Celem programu PoMost jest zwiększenie możliwości rozwoju osób studiujących w Poznaniu oraz wzmocnienie współpracy i integracji poznańskich uczelni. W programie udział wziąć mogą studenci uczelni partnerskich, którzy ukończyli:

  • I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich
  • lub pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia.

W programie uczestniczą następujące uczelnie:

Studenci, którzy wezmą udział w programie PoMost, będą mogli zrealizować wybrany przedmiot poza macierzystą uczelnią w oparciu o istniejące programy studiów w wybranej przez siebie uczelni.
 

Uwaga! Program PoMost obejmuje przedmioty prowadzone na wszystkich kierunkach studiów realizowanych w uczelniach uczestniczących w programie, za wyjątkiem wychowania fizycznego i języków obcych. Uczelnia może również określić katalog innych przedmiotów, które nie będą objęte programem PoMost.

Zgłaszanie studentów do realizacji przedmiotu w danym roku akademickim następuje bezpośrednio między uczelniami, minimum 4 tygodnie przed rozpoczęciem danego semestru w uczelni przyjmującej.

Szczegółowe informacje na temat programu PoMost znajdziesz pod adresem https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/program-pomost oraz na stronach uczelni partnerskich.

Dowiedz się więcej i weź udział w programie!