Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Poradnia oferuje krótkoterminową pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Skorzystać z tej pomocy mogą osoby, które przeżywają trudności w radzeniu sobie w różnych obszarach funkcjonowania, m. in.:

– trudności w relacjach z innymi,

– trudności w zakresie rozumienia, przeżywania i wyrażania emocji,

– trudności w zakresie adaptacji do środowiska uczelnianego, odnalezienia się w grupie,

– trudności związane z objawami wyrażającymi się w zachowaniu, a także w zakresie przeżywanych lęków i obaw,

– trudności związane z wyznaczaniem sobie celów, radzeniu sobie w sytuacjach nowych

Konsultacja w Poradni jest bezpłatna wymaga jednak wcześniejszego umówienia się na wizytę.

Nie prowadzimy interwencji kryzysowej

Na konsultację można umówić się telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr:

61 829 24 94 lub 539 026 422

– poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 – 12:30

– środy w godz. 10:30 – 14:30

Godziny dyżurów mogą się zmieniać w przypadku prowadzenia dodatkowych zajęć, aktualne godziny przyjmowania zapisów do Poradni znajdują się na stronie https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego

Znajdziecie tam Państwo również aktualne informacje dotyczące oferty i funkcjonowania Poradni.


Prowadzimy również konsultacje w języku angielskim oraz ukraińskim i rosyjskim, szczegóły znajdziecie Państwo na stronach:

https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Psychological-services-in-English.aspx

https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Психологічна-допомога-українською-та-російською-мовами-Психологическая-помощь-на-русском-и-украинском-языка.aspx


Zespół Poradni prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, aktualne informacje znajdują się na stronie:        https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Warsztaty.aspx


Uwaga! Prosimy pamiętać, że Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego nie działa w sposób interwencyjny.

W sytuacjach nagłych, potrzeby szybkiego wsparcia lub trudnych, kryzysowych sytuacji związanych ze stanem psychicznym funkcjonują instytucje i różne rodzaje pomocy, z których można wówczas skorzystać. Na stronie Poradni RiWP, w zakładce „Ośrodki interwencyjne” możecie znaleźć Państwo informacje i kontakt do takich miejsc.

https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Pomoc-interwencyjna.aspx


Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Dom Studencki „Hanka”

al. Niepodległości 26, pok. 13, 14, 15 i 16

61-714 Poznań

e-mail: poradniariwp@amu.edu.pl

https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego

Na Wydziale Historii powołano Koordynatora ds. Współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Imię i nazwisko: prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś

Mail: eustachy@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 1494

Dyżury:

poniedziałek 8.00-9.00

wtorek 10.00-11.00