1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 3 kwietnia 2024 r.

Od 3 do 30 kwietnia 2024 roku trwa 10 edycja Ankietyzacji “Przyjazne Biuro Obsługi Studentów”!

Drodzy_gie Studenci_tki!

Od 3 do 30 kwietnia 2024 roku trwa 10 edycja Ankietyzacji “Przyjazne Biuro Obsługi Studentów”!

Celem ankietyzacji jest szeroka ocena działań podejmowanych przez pracowników_ce Biur mająca na celu wybranie najbardziej Przyjaznego BOSu. Wasze opinie zostaną wykorzystane do przeprowadzenia szczegółowej analizy oraz stworzenia raportu końcowego dotyczącego proponowanych usprawnień w funkcjonowaniu Biur Obsługi Studentów.Prosimy, aby odpowiadać na pytania mając na myśli Biuro Obsługi Studentów odpowiednie dla Waszego kierunku studiów.
Wypełnienie ankiety nie powinno zająć dłużej niż 5 minut.

Wszystkie odpowiedzi zapisywane są anonimowo.

Jeśli jesteś studentem_ką więcej niż jednego kierunku studiów i korzystasz z więcej niż jednego Biura Obsługi Studentów, możesz ponownie wypełnić ankietę

Ankieta dostępna jest pod adresem:

https://ankieter.amu.edu.pl/surveys/4113

Serdecznie dziękujemy za udział

Facebook: https://www.facebook.com/BOSCHUAM