1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 10 stycznia 2024 r.

Studia doktoranckie w obszarze nauk: społecznych i politycznych, prawa, ekonomii oraz historii

Studia doktoranckie w obszarze nauk: społecznych i politycznych, prawa, ekonomii oraz historii

Adresaci oferty: studenci ostatniego roku studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia oraz osoby, które niedawno się obroniły

Termin aplikowania: 31 stycznia br.