1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 13 listopada 2023 r.

Nabór do Wschodniej Szkoły Zimowej

Wschodnia Szkoła Zimowa (WSZ) przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25. roku życia – przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, filologia, socjologia, literatura, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

Zajęcia w ramach Szkoły będą odbywać się w Warszawie w terminie od 29 lutego do 14 marca 2024 r.

Termin zgłaszania się do Szkoły upływa 25 stycznia 2024 r.

Zgłoszenia proszę przesłać na adres: wsl.studium@uw.edu.pl

Informacje i formularze dostępne na stronie: https://studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-szkola-zimowa/nabor-do-wschodniej-szkoly-zimowej/