1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 23 paźdzernika 2023 r.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka rok akademicki 2023/2024

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2023/2024.

Stypendia przyznawane są studentom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe oraz wykazującym się aktywnością na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod uwagę brana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Wymagane dokumenty:

    Podanie do Kapituły Stypendium dr. Jana Kulczyka

    CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4

    Wniosek o stypendium

    Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mailowy naszego Biura Obsługi Studentów: katarzyna.jasiewicz-oledzka@amu.edu.pl

Wnioski na Wydziałach: Archeologii, Historii, Nauk o Sztuce oraz Antropologii i Kulturoznawstwa należy przesłać do dnia 5 listopada 2023 roku.

Dziekani poszczególnych Wydziałów, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka.

https://uam.sharepoint.com/sites/7116030000/SitePages/Stypendia-im.-dr.-Jana-Kulczyka-rok-akademicxki.aspx?CT=1698050980897&OR=OWA-NT&CID=970025b1-aebb-9262-8cce-71ce55846046

https://fuam.pl/pl/stypendia-im-jana-kulczyka/

Dokumenty