1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 23 paźdzernika 2023 r.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla Studentów UAM-Obywateli Ukrainy

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy na rok akademicki 2023/2024.

Celem programu jest wsparcie studentów z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Spośród najlepszych studentów UAM pochodzących z Ukrainy (średnia ocen min. 4,5), Kapituła wyłoni 15 Laureatów. 

Wymagane dokumenty: 

•                  Podanie do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka 

•                  CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4 

•                  Wniosek o stypendium 

•                  Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych  

•                  Oświadczenie do celów rozliczeniowych 

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mailowy Biura Obsługi Studentów: katarzyna.jasiewicz-oledzka@amu.edu.pl do dnia 5 listopada 2023 roku. 

Dziekani po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka.

https://uam.sharepoint.com/sites/7116030000/SitePages/Stypendia-im.-dr.-Jana-Kulczyka(1).aspx?CT=1698051660367&OR=OWA-NT&CID=9148b9cb-36e0-c4fc-a55d-073270c40c68

https://fuam.pl/pl/stypendia-im-jana-kulczyka/

Dokumenty