1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 6 paźdzernika 2023 r.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Zachęcamy do ubiegania się o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024.

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium Ministra na rok akademicki 2023/2024 proszeni są o zgłaszanie się od 5 października 2023 r. do 13 października 2023 r. drogą elektroniczną do Koordynatora UAM ds. stypendium MEiN. Na adres e-mail: msobczak@amu.edu.pl należy przesłać plik ze skanem własnoręcznie podpisanego oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem) zawierającego następujące informacje:

– imię i nazwisko

– rok i kierunek studiów

– numer albumu

– numer telefonu – studencki adres e-mail (…@st.amu.edu.pl)

W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Stypendium Ministra na rok 2023/2024.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów oraz formularze wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024-konkurs-sst04