1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 4 paźdzernika 2023 r.

Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy student zainteresowany ubezpieczeniem zdrowotnym powinien najpierw zapoznać się z informacją na Usos Web w Aktualnościach:

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

UAM zgłasza do ubezpieczenia głównie osoby po 26 roku życia, więc większość studentów pierwszego roku studiów z racji tego, iż w większości mają mniej niż 26 lat jest zgłaszanych do ubezpieczenia swoich rodziców.