1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 3 paźdzernika 2023 r.

Nabór zgłoszeń na Mieszane Kursy Intensywne BIP

Blended Intensive Programme (BIP)  to krótkie intensywne programy mieszane (formuła wirtualna i fizyczna), w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia. W praktyce, student uczestniczy zarówno w wirtualnym kursie (on-line) wraz ze studentami z innych Uczelni zagranicznych oraz w krótkiej mobilności fizycznej, na którą uzyskuje dofinansowanie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza nabór na wyjazdy zagraniczne  dotyczące Mieszanych Programach Intensywnych BIP, w ramach programu Erasmus +. O wyjazd może ubiegać się każdy student studiów wyższych: I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), II stopnia (magisterskich), jednolitych magisterskich,  III stopnia (doktoranckich), zwany dalej „Studentem”.

Każdy zakwalifikowany na wyjazd  Student musi spełniać następujące kryteria formalne:

a) posiadać niezbędny kapitał wyjazdowy w ramach programu Erasmus+;

b) w trakcie wyjazdu nie może przebywać na urlopie dziekańskim;

c) udział w BIP nie może pokrywać się z realizowaną mobilnością zagraniczną w celu realizacji studiów lub stażu w ramach programu Erasmus+;

d) wcześniejsza mobilność Programu Erasmus kandydata musi być rozliczona.

Każdy zakwalifikowany do wyjazdu Student otrzyma dofinansowanie według stawek określonych w  Uczelnianych Zasadach Organizacji i Dofinansowania BIP dostępnych na stronie https://erasmus.amu.edu.pl/bip.

Proces kwalifikacji będzie uwzględniał wielkość środków finansowych dostępnych w umowie projektowej Uczelni i przeznaczonych na wyjazdy studenckie.

Zainteresowani kandydaci składają u Wydziałowego Koordynatora lub Administratora  Programu Erasmus +  w terminie nie krótszym niż 4 tygodnie przed planowanym udziałem w Mieszanym Programie Intensywnym BIP  (części wirtualnej i fizycznej) wypełniony formularz zgłoszeniowy na BIP dostępny na stronie https://erasmus.amu.edu.pl/bip (Zgłoszenie Indywidualne BIP).

Wyjazd należy zrealizować do końca czerwca 2024 roku.

Przydatne linki z ofertami BIP:

Blended Intensive Programmes – CIVIS – A European Civic University

https://erasmusbip.org/list-of-bips/