1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 4 września 2023 r.

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki serdecznie zaprasza do składania wniosków o Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku 2023.

Wnioski o stypendia naukowe w kategorii „Uczeń” oraz w kategorii „Student” można składać w terminie od  01.09.2023r. do 20.10.2023 r.

Stypendium w kategorii „Student” ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia gratyfikującego studentów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. O stypendium mogą ubiegać się studiujący w uczelniach na terenie województwa wielkopolskiego studenci i absolwenci, kończący uczelnię w roku składania wniosku kierunków z dziedziny:

1)            nauk humanistycznych
2)            nauk inżynieryjno-technicznych
3)            nauk medycznych i nauk o zdrowiu
4)            nauk rolniczych
5)            nauk społecznych
6)            nauk ścisłych i przyrodniczych
7)            nauk teologicznych
8)            sztuki.

Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są rektorzy uczelni lub upoważnione przez nich osoby. Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.

Ważne!

Na stronie 10 wniosku (punkt 4 – oświadczenie Wnioskodawcy) podpis składa Prorektor prof. dr hab. Joanna Wójcik (jako “Wnioskodawca”). 

 Zanim wniosek trafi do podpisu Pani Rektor, musi zostać wcześniej zatwierdzony przez Dziekana lub Prodziekana wydziału.   

Biura Obsługi Studentów zatwierdzają „za zgodność z oryginałem” kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia opisane we wniosku.

Podpisany wniosek wraz załącznikami studenci sami dostarczają do Urzędu Marszałkowskiego.

Formularz wniosku

Uchwała nr XLIII/841/22