1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 23 stycznia 2023 r.

Wymiana międzyuczelniana – oferta stypendialna Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii (Niemcy)

Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej (CWWM) uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na wyjazdy zagraniczne realizowane w ramach umowy międzyuczelnianej z Uniwersytetem Christiana Albrechta w Kilonii (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel).


Stypendium do CAU w Kilonii zostanie przyznane na rok akademicki 2023/2024 i może zostać zrealizowane najwcześniej we wrześniu 2023, o ile strona zapraszająca wyrazi na to zgodę. Wymagane jest nawiązanie kontaktu naukowego i nadesłanie CV z uwzględnieniem dokonań naukowych lub list motywacyjny w przypadku studentów.

Tegoroczny wakacyjny kurs w Kilonii odbywa się na przełomie lipca i sierpnia:
International Summer Course at Kiel University 2023 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl)

Wysłanie pracownika naukowego i doktoranta wiąże się z koniecznością przyjęcia przez Wydział gościa z uczelni partnerskiej (opłacenie zakwaterowania) oraz zapewnienia tej osobie diet pobytowych w wysokości do maksymalnie 200 zł dziennie lub sfinansowania udziału (5520 PLN) w Letniej Szkole Języka Polskiego studentowi z CAU w Kilonii.

 1. Oferta skierowana do wszystkich jednostek UAM:
  • pobyt naukowo-badawczy 5-miesięczny – 1 osoba (pracownicy naukowi i doktoranci, także z Instytutu Filologii Germańskiej)
  • wakacyjny kurs języka niemieckiego – 4 osoby (tylko studenci studiów I i II stopnia, oprócz studentów germanistyki)
 2. Oferta skierowana wyłącznie do Instytutu Filologii Germańskiej UAM:
  • lektorat języka niemieckiego dla cudzoziemców – 1 osoba/rok
  • 4 tygodnie pobytu naukowo-badawczego dla doktorantów – 2 osoby
  • wakacyjny kurs języka niemieckiego dla studentów – 4 osoby (germanistyka)

Prosimy o zgłaszanie kandydatur na wszystkie stypendia na załączonym formularzu „Zgłoszenie do Kilonii”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 07.02.2023 r.

Każdy z aplikujących studentów jest zobowiązany najpierw zgłosić się do właściwego dla danego Wydziału Prodziekana ds. studenckich i otrzymać od Niego zgodę na wyjazd. Po otrzymaniu zgody, po pieczęć właściwej jednostki należy się zgłosić do Biura Obsługi Studentów Collegium Historicum (do Katarzyny Jasiewicz-Olędzkiej, wniosek przesyłamy drogą mailową na adres: jaka@amu.edu.pl).