1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 23 stycznia 2023 r.

Staże studenckie

W ramach projektu Uniwersytet Jutra zaistniała możliwość zrealizowania staży studenckich dla studentów UAM w terminie do 30 września 2023 r. Celem staży jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach, w związku, z czym zakres przedmiotowy staży jest związany bezpośrednio z efektami kształcenia uzyskiwanymi na odbywanym kierunku studiów i zapewni praktyczne wykorzystanie efektów kształcenia w toku zadań wykonywanych na stażu. 

Staże mogą być miesięczne, 2-miesięczne lub 3 miesięczne. Student otrzyma wynagrodzenie w wysokości 18.50 zł brutto za godzinę stażu. Zakładając, że w miesiącu student odbędzie minimalną liczbę godzin 120 to otrzyma 2.220 zł.

Realizacja staży związana jest ze spełnieniem następujących obowiązkowych kryteriów dostępu:

  1. minimalny wymiar 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu. Dopuszczalna jest realizacja stażu w większym łącznym wymiarze godzinowym, jednakże przy zachowaniu wymiaru, co najmniej 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu,  
  2. w stażach weźmie udział, co najmniej 30% studentów ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia lub II stopnia kształcących się na danym roku w ramach danego kierunku studiów
     

Zwracamy się z prośbą o informację czy są Państwo zainteresowani realizacją staży, jeśli tak to prosimy o przesłanie do mnie informacji do 26.01.2023 r. (na adres mailowy: balbuza@amu.edu.pl).