1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 7 listopada 2022 r.

Study@research – VI edycja

Study@research – VI edycja (konkurs IDUB nr 076) -termin składania wniosków: do 17 listopada 2022 r. 

Do złożenia wniosku uprawnieni są studenci UAM 1 roku studiów II stopnia oraz studenci 4 roku jednolitych studiów magisterskich. 

Konkurs obejmuje finansowanie: 

a. indywidualnego projektu badawczego studenta lub 

b. projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą 

Szczegóły:

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl  (zakładka: Konkursy – Konkurs nr 076 „Study@research”)