1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 13 paźdzernika 2022 r.

Stypendia im. dr Jana Kulczyka na rok akademicki 2022/2023

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2022/2023

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe oraz wykazującym się aktywnością na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod uwagę brana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Wymagane dokumenty:

·        Podanie do Kapituły Stypendium dr. Jana Kulczyka

·        CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4

·        Wniosek o stypendium (formularz poniżej)

·        Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Regulamin konkursu, wniosek, oświadczenie

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (termin złożenia dla studentów określa Wydział, dla doktorantów Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Dyrektorzy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów)  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 22 listopada 2022 r.

https://fuam.pl/pl/stypendia/