1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 13 paźdzernika 2022 r.

Jan Kulczyk Scholarship for students of Adam Mickiewicz University in Poznań-Citizens of Ukraine 2022/2023

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy na rok akademicki 2022/2023.

Celem programu jest wsparcie studentów z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej.

Spośród najlepszych studentów UAM pochodzących z Ukrainy (średnia ocen min. 4,5), Kapituła wyłoni 15 Laureatów.

Wymagane dokumenty:

•             Podanie do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka

•             CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4

•             Wniosek o stypendium (formularz poniżej)

•             Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej)

Regulamin konkursu, wniosek, oświadczenia

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (termin złożenia dla studentów określa Wydział).

Dziekani po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 22 listopada 2022 r.