1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 7 paźdzernika 2022 r.

Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

W dniu 04 października 2022 r. na platformie Moodle zostały uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2022/2023. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.