1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 30 września 2022 r.

Biura Obsługi Studentów UAM

Biura Obsługi Studentów są miejscem pierwszego kontaktu dla Was, studentów naszej uczelni. Zapewniamy wsparcie i pomoc w Waszych studenckich sprawach.

Biura Obsługi Studentów są dostępne dla wszystkich studentów UAM: studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz słuchaczy kursów i studiów podyplomowych.

Obsługujemy ponad 34 tys. studentów w 6 lokalizacjach w Poznaniu i w 4 filiach zamiejscowych.

Czym się zajmujemy?

  • Legitymacje studenckie – otrzymasz legitymację studencką i przedłużysz jej ważność.
  • Wnioski – złożysz podania/wnioski dotyczące toku studiów*.* Większość z tych wniosków i podań możesz złożyć internetowo za pośrednictwem konta w systemie USOS (USOS to Uniwersytecki System Obsługi Studentów, który pozwoli Ci sprawdzić płatności za studia, wnioski, harmonogramy, oceny i pocztę e-mail).
  • Pomoc materialna – obsługa procesu składania wniosków dotyczących pomocy materialnej (stypendia, zapomogi, zakwaterowanie w domu studenckim) oraz wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów*.* Te wnioski złożysz wyłącznie za pośrednictwem konta w systemie USOS.
  • Zaświadczenia – na Twoją prośbę wystawimy Ci niezbędne zaświadczenia np. do ZUS-u, KRUS-u, banku.
  • Wymiany studenckie – możesz skorzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+ oraz innych umów bilateralnych – udzielimy niezbędnych informacji! Dowiesz się również o możliwościach wymiany międzyuczelnianej.
  • Dyplomy – otrzymasz dyplom wraz z suplementem.
  • Regulaminy, procedury… – pomożemy Ci przebrnąć przez meandry przepisów. Z naszą pomocą rozwiejesz swoje wątpliwości dotyczące regulaminów i procedur.
  • Informacja i pomoc – jeżeli nie wiesz, gdzie się zwrócić z daną sprawą, podpowiemy, gdzie znaleźć pomoc. Wszystkie ważne informacje przekazujemy na stronach lub podstronach Biur Obsługi Studentów, stronach wydziałowych lub naszych social mediach oraz w Intranecie studenta.

Informacji dotyczących planów zajęć udziela Biuro Obsługi Wydziału.