1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 25 maja 2022 r.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniach 28 i 29 czerwca 2022 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, dedykowany studentom, którzy zaliczyli lektorat na poziomie B2.2 (mają wpisaną ocenę w systemie USOS).

Język angielski – 28 czerwca 2022 r. godz. 10.00 (wtorek) – Wydział Fizyki, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Socjologii

28 czerwca 2022 r. godz. 12.00 (wtorek) – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Teologiczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

29 czerwca 2022 r. godz. 10.00 (środa) – Wydział Biologii, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Chemii, Wydział Nauk o Sztuce

29 czerwca 2022 r. godz. 12.00 (środa) – Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Prawa i Administracji, Nadnotecki Instytut UAM w Pile

Język niemiecki (wtorek) – 28 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Język rosyjski (wtorek) – 28 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Język francuski (wtorek) – 28 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Egzamin dedykowany jest także studentom, którzy nie zaliczyli egzaminu certyfikacyjnego we wcześniejszych terminach. Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu: egzamin certyfikacyjny, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Rejestracja na egzamin w trybie zdalnym odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 15 do 23 czerwca 2022 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na godzinę rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski – usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM. O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!!

Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 28 i 29 czerwca br.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)