1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 6 maja 2022 r.

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022 – nabór zgłoszeń rozpoczęty!

25 kwietnia 2022 roku ogłoszony został konkurs BESTStudentCAMP 2022 (konkurs IDUB nr 062, zad. 39), którego celem jest wsparcie studentów na początkowym etapie studiów poprzez wyposażenie ich w umiejętności badawcze i kompetencje miękkie przydatne w pracy naukowej.

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę). W konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzednich edycji konkursów BESTStudentGRANT (konkurs 010; konkurs 019, konkurs 032) oraz I edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT.

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach, w dniach 27 września – 1 października 2022 r. W ramach Szkoły Letniej zostaną zaproponowane zajęcia m.in z:

  • umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji Power Point,
  • umiejętności aplikacji o studenckie granty, w tym o Diamentowy Grant,
  • emisji głosu i jej wpływu na wizerunek zawodowy,
  • etykiety akademickiej,
  • umiejętności efektywnego myślenia i działania.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów i poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką UAM i nie tylko. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Komisja konkursowa dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego (wniosku konkursowego), spośród kandydatów, którzy dotąd nie brali udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.

Wniosek konkursowy należy złożyć przez stronę ID-UB Proposals: https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Konkursy – Konkurs 062 BESTStudentCAMP) do 25 maja 2022 r.

Wszelkie szczegóły oraz Regulamin BSC-2022 znajdują się również w Intranecie: https://uam.sharepoint.com/sites/intranetstudenta

Harmonogram konkursu BESTStudentCAMP 2022:

  • Termin ogłoszenia naboru wniosków: 25 kwietnia 2022 r.
  • Termin składania wniosków: 25 maja 2022 r. 
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 czerwca 2022 r.
  • Termin organizacji Szkoły Letniej: 27.09 – 01.10.2022 r.

Udział w BESTStudentCAMP jest dla uczestników BEZPŁATNY.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB), a jego celem jest wsparcie studentów na początkowym etapie studiów poprzez wyposażenie ich w umiejętności badawcze i kompetencje miękkie przydatne w pracy naukowej.

Zobacz Regulamin BSC-2022

Aplikuj do BSC-2022