1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 28 kwietnia 2022 r.

Rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego

w semestrze letnim 2021/20

Studium Językowe UAM poniżej przedstawia terminy rejestracji żetonowej na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego:

Od 12 kwietnia 2022 r. godz. 9.00 do 18 kwietnia 2022 r. godz. 24.00 – dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz dla studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Od 29 kwietnia 2022 r. godz. 9.00 do 9 maja 2022 r. godz. 24.00 – dla studentów pozostałych Wydziałów (Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Fizyki, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Teologicznego, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, Wydziału Historii, Wydziału Archeologii, Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Nauk o Sztuce, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki, Wydziału Socjologii). Rejestracja odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

UWAGA: Na egzamin certyfikacyjny pisemny z języka angielskiego obowiązuje oddzielna rejestracja (terminy rejestracji podane są na stronie sj.amu.edu.pl, zakładka egzamin certyfikacyjny).

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze letnim 2021/2022 zapisani są na lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia). Student zapisany na w/w lektorat otrzyma żeton LEK-ANG-EGZ-USTNY, za pomocą którego dokona rejestracji.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2 w semestrze zimowym 2021/2022 i nie przystąpili do egzaminu w sesji zimowej 2021/2022 oraz studentom, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej. Student zobowiązany jest zgłosić się do Studium Językowego UAM w celu nadania żetonu.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu ustnego oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl (zakładka egzamin certyfikacyjny).

Kontakt: Studium Językowe UAM, sj.amu.edu.pl, tel. 61 829 29 57