1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 11 kwietnia 2022 r.

Konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „Nauka kołem się toczy”

Szanowni Państwo,

Spieszymy donieść Wam o zbliżającej się konferencji naukowo-szkoleniowej pod hasłem „NAUKA KOŁEM SIĘ TOCZY”, która odbędzie się w dniach 18 – 19 maja 2022 r. na platformie TEAMS. Konferencja skierowana się jest do wszystkich Kół Naukowych UAM.

Projekt „NAUKA KOŁEM SIĘ TOCZY” jest dofinansowany przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w ramach Konkursu Fund_Akcja oraz Dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM.

Konferencja będzie składać się z dwóch modułów. Moduł pierwszy (18 maja)

Część 1. Wykład szkoleniowy na temat tego, jak zaprojektować dobre badanie (dr hab. Łukasz Kaczmarek, prof. UAM, Wydział Psychologii i Kognitywistyki) oraz jak przygotować dobry wniosek projektowy (dr hab. Katarzyna Adamczyk, prof. UAM, Wydział Psychologii i Kognitywistyki).

Część 2. Prezentacja działalności naukowo-badawczej przez Koła naukowe, które zgłoszą chęć udziału w konferencji. Prezentacje te pozwolą kołom zapoznać się z problematyką badań, którą zajmują się członkowie danego Koła naukowego.

Moduł drugi (19 maja) Praca w grupach, które zostaną utworzone z przedstawicieli Kół naukowych. Grupy warsztatowe będę mieć charakter interdyscyplinarny, a praca w grupach będzie polegać na pracy nad wspólnym interdyscyplinarnym projektem badawczym.Grupy warsztatowe będą miały możliwość złożenia opracowanych przez siebie projektów badawczych w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia konferencji (do 02.06.2022 r.) do oceny przez Komisję konkursową. Komisja wybierze cztery najlepsze projekty badawcze, a zwycięskie zespoły reprezentujące Koła Naukowe otrzymają dofinansowanie w wysokości 2000 zł na realizację swoich badań! Innymi słowy, NAUKA KOŁEM SIĘ TOCZY!

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod linkiem: https://forms.gle/kwDuBy7fMQmbAJBA6

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 16 kwietnia 2022 r.! Informacje organizacyjne na temat konferencji wraz z programem konferencji będzie można wkrótce znaleźć na stronie FB Koła Naukowego Psychologii Relacji Interpersonalnych WPiK (https://www.facebook.com/knpri.uam), na stronie FB Kół Naukowych WPiK (https://www.facebook.com/profile.php?id=100076543196204), na stronie Rady Samorządu Studentów WPiK (https://www.facebook.com/rsswpik/) oraz na stronie FB WPiK (https://www.facebook.com/wpik.uam).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt mailowy z dr hab. Katarzyną Adamczyk, prof. UAM; e-mail: Katarzyna.Adamczyk@amu.edu.pl.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Wojciech Rogowski Rada Samorządu Studentów WPiK Zespół realizujący projekt „NAUKA KOŁEM SIĘ TOCZY”: Koordynatorzy projektu: dr hab. Katarzyna Adamczyk, prof. UAM oraz dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak, prof. UAM, Wydział Psychologii i Kognitywistyki. Członkowie zespołu: Agata Dębek (Koło Naukowe Psychologii Relacji Interpersonalnych WPiK), mgr Sebastian Pietrzak (Szkoła Doktorska UAM), Wojciech Rogowski (Rada Samorządu Studentów WPiK).