1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 29 marca 2022 r.

Ukraińscy studenci i doktoranci mają możliwość podjęcia studiów w Polsce. Program „Solidarni z Ukrainą”-NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – ze względu na wojnę w Ukrainie oraz w poczuciu solidarności z tamtejszym środowiskiem akademickim i naukowym – w ramach rządowej inicjatywy podejmuje działania wspierające osoby chcące podjąć studia w Polsce.

Dzięki programowi „Solidarni z Ukrainą”, realizowanemu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ukraińscy studenci i doktoranci zyskają możliwość podjęcia studiów w Polsce, prowadzenia prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej lub udziału w innych formach kształcenia (kursach językowych lub przygotowawczych) w okresie od 1 marca do 30 września 2022 roku.

Program jest realizowany przez NAWA na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Wnioski o udział w Programie mogą składać do NAWA uczelnie nadzorowane przez MEiN lub MZ oraz instytuty PAN/instytuty sieci Łukasiewicz/instytuty badawcze. Uczelnia we wniosku deklaruje liczbę studentów/doktorantów z Ukrainy, którym zapewni bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub inny dowolnych form kształcenia w okresie od 1 marca do 30 września 2022. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie uczestnikom wypłacane będzie stypendium.

Ukraińscy studenci i doktoranci zainteresowani kontynuowaniem nauki na UAM powinni zgłaszać się do Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej.

Uczestnicy nie muszą być rekrutowani na cały okres trwania Programu. Mogą być przyjmowani w dowolnym momencie od 1 marca do 30 września 2022.

Kontakt dla studentów i doktorantów: ukraina@nawa.gov.pl