1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 15 marca 2022 r.

Konkurs na książkę dla dzieci „W zwykłych słowach wielka moc!”

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w Konkursie na utwór dla dzieci pod hasłem: „W zwykłych słowach wielka moc!”, organizowanym przez Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań Nad Nierównościami Społecznymi WSE UAM.

Patronat nad konkursem objęli prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Zbyszko Melosik oraz dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska.

Agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała, że setki tysięcy ukraińskich dzieci zostało wyrwanych nagle ze swojego środowiska społecznego, edukacyjnego, często także rodzinnego. Czują się bezradne, wyalienowane, odczuwają niestabilność swojej sytuacji, przeżywają nieprawdopodobną traumę. Oczywiście najważniejszą kwestią jest zapewnienie im godnych warunków codziennego życia. Konieczne jest jednak także zadbanie o ich psychikę, wspieranie ich adaptacji do nowej, bardzo dramatycznej sytuacji.

W związku z tym, zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konkursu skierowanego dla studentów ze wszystkich wydziałów Szkoły Nauk Społecznych UAM oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Społecznych UAM. Jego celem jest pomoc ukraińskim dzieciom w zaadaptowaniu się do nowej sytuacji w Polsce w warunkach swojego uchodźctwa.

Istotą konkursu jest stworzenie wzbogaconego ilustracjami utworu literackiego/poetyckiego dla dzieci z Ukrainy, które na skutek działań wojennych wyemigrowały do Polski. Liczymy na to, że będzie on dodawał otuchy oraz niósł radość i nadzieję w nowej trudnej rzeczywistości, a także stanowił komponent edukacji międzykulturowej.

Prosimy o przesyłanie oryginalnych utworów  przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym. Wyróżnione prace zostaną opublikowane w książce wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM. W tej publikacji znajdą się również prace artystyczne dzieci pochodzących z Ukrainy, które w wyniku emigracji wojennej przebywają aktualnie w Polsce.

Wyrażamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu i współpracy uda nam się wzmocnić  pozytywnie wszystkie dzieci, otoczyć je opieką i wiarą w lepsze jutro. Utwory konkursowe można przesyłać (wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym) do 15 kwietnia 2022 roku na adres mailowy wzwyklychslowachwielkamoc@gmail.com wpisując w temacie wiadomości: Imię i Nazwisko autora oraz tytuł pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu.

Z niecierpliwością czekamy na Państwa zgłoszenia.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontak wzwyklychslowachwielkamoc@gmail.com

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
Dr Emilia Grzesiak
Mgr Magdalena Biela-Cywka
Mgr Jakub Adamczewski