1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 5 marca 2022 r.

Procedury ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 166/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uprzejmie informuję, że nadal obowiązują procedury ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,  polegające na: zachowaniu dystansu, myciu rąk i ich dezynfekcji, zakrywaniu ust i nosa maseczką w przestrzeniach wspólnych oraz wietrzeniu pomieszczeń.

Jednocześnie, w odniesieniu do Domów Studenckich, Domów Pracy Twórczej i Ośrodków Wypoczynkowych,  znosi się ograniczenia dotyczące wstępu osób niezakwaterowanych oraz limity osób przebywających w przestrzeniach wspólnych.

Z poważaniem

Dr Marcin Wysocki – Kanclerz UAM