1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 28 lutego 2022 r.

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjął stanowisko w sprawie solidarności z Narodem Ukraińskim.

– Senat UAM stanowczo potępia agresję Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy – czytamy w stanowisku. – Atak ten stanowi pogwałcenie suwerenności i integralności terytorialnej niepodległego państwa, umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących we współczesnym świecie. Stwarzają także zagrożenie dla pokojowego współdziałania krajów Europy i świata – uznali senatorowie UAM. 

W stanowisku senatorowie UAM wyrazili także solidarność z całym Narodem Ukraińskim, a w szczególności z obywatelami tego państwa, będącymi częścią społeczności akademickiej. Zapewnili także, że Uniwersytet dołoży wszelkich starań, by w każdy możliwy sposób wesprzeć studentów, doktorantów i pracowników UAM pochodzących z Ukrainy, a także ich Bliskich. Na zakończenie stanowiska czytamy – Apelujemy do władz Federacji Rosyjskiej o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych i wycofanie wojsk z terytorium Ukrainy. Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację:  https://bit.ly/3hrhVOq

Społeczność akademicka podjęła też inne działania w związku z sytuacją na Ukrainie. Na stronie internetowej UAM powstała zakładka “Solidarni z Ukrainą” oraz w Intranecie. Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu mogą poprzez nią zgłosić zarówno chęć udzielenia wsparcia, jak i potrzebę uzyskania pomocy. Prorektor ds. Studenckich, prof. Joanna Wójcik, skierowała także drogą mailową do studentek i studentów wiadomość o wsparciu, które oferuje UAM. 

Od czwartku w pomoc włączyły się z zaangażowaniem wszystkie jednostki UAM, m.in. organizując zbiórki potrzebnych rzeczy. Także obecni na Uczelni studenci z Ukrainy starają się pomóc i wspierać swoje koleżanki i kolegów.  

Szczególną pomoc oferuje Poradnia Wsparcia Psychologicznego i Rozwoju UAM. Pomoc psychologiczną w języku ukraińskim i angielskim mogą tam uzyskać studenci z Ukrainy. Wydział Psychologii i Kognitywistyki oferuje terapię wspierającą. 

Władze Uniwersytetu cały czas monitorują sytuację, pozostają w kontakcie w władzami miasta i województwa oraz podejmują decyzje w zależności od rodzaju problemów, z jakimi osoby potrzebujące wsparcia zgłaszają się do uczelni. Wyrażają także nadzieję na stworzenie kompleksowej pomocy dla uchodźców, w którą włączone zostaną różne urzędy, instytucje i organizacje, ponieważ będzie ona potrzebna długofalowo, nie tylko w pierwszych dniach tej wojny.