1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 22 lutego 2022 r.

Ankieta dt. marnowania żywności

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest częścią badań naukowych realizowanych w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (Study&Research 034/34/UAM/0020) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.  

Ankieta dotyczy rozpoznania i oceny poglądów społecznych na temat marnowania żywności oraz skuteczności kampanii prowadzonych przez placówki handlu detalicznego w tym zakresie w Poznaniu.

Ankieta jest anonimowa i skierowana do osób mieszkających na obszarze miasta Poznań.

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/f/qpxnb2L7

Milena Zięba, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych