1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 18 stycznia 2022 r.

COVID -19 – procedura zgłaszania osób z bezpośredniego kontaktu

COVID -19

procedura zgłaszania osób z bezpośredniego kontaktu – studenci/doktoranci – WA, WH, WNoS, WAiK – kierunek etnologia

Szanowni Państwo, 

uprzejmie przypominamy procedurę postępowania w przypadku kontaktu pracowników, studentów i doktorantów z osobą zakażoną COVID-19 na Wydziałach: Archeologii, Historii, Nauk o Sztuce oraz Antropologii i Kulturoznawstwa, kierunek etnologia. Po zgłoszeniu mailowo przypadku zachorowania potwierdzonego testem na właściwy adres mailowy: 

WAanna.skowronek@amu.edu.pl 

WHarleta.szymanska@amu.edu.pl 

WNoSJoanna.sokalska@amu.edu.pl 

WAiK, kierunek etnologia: etnolo@amu.edu.pl

do GIS wysyłana jest lista osób (pracowników, studentów i doktorantów), które miały w ciągu ostatnich 10 dni bezpośredni kontakt z osobą zakażoną (bez względu na to czy dana osoba jest zaszczepiona czy nie). Bezpośredni kontakt oznacza kontakt z osobą zakażoną trwający powyżej 15 minut, bez zachowania dystansu 1,5 m oraz bez maseczki zakrywającej usta i nos.  Dla przekazania danych osobowych nie jest wymagana zgoda osoby, której dane dotyczą. O skierowaniu na kwarantannę decyduje SANEPID. 

Z serdecznymi pozdrowieniami,
— Zespół Biura Obsługi Studentów Collegium Historicum 
www.bosch.amu.edu.pl