1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 12 stycznia 2022 r.

O językowej nierówności płci we współczesnej polszczyźnie i jej konsekwencjach. Spotkanie online.

13 stycznia 2022 roku odbędzie się spotkanie online z autorką książki pt. Nianiek, ministra i japonki.

Książka próbuje odpowiedzieć m.in. na pytania:

  • Jak nazwać kobietę, która wykonuje zawód szewca, stolarza czy kierowcy?
  • Czy na członkinię rządu powinniśmy mówić ministra, ministerka czy pani minister?
  • Jak określić mężczyznę, który opiekuje się dziećmi – niania, niań czy nianiek?
  • Dlaczego Finka, Brukselka i Japonki to nazwy mieszkanek Finlandii, Brukseli i Japonii, ale też – pisane małą literą – określenia noża, warzywa i klapek, a Fin, Brukselczyk i Japończyk mają tylko znaczenie męskich mieszkańców wymienionych miejsc?

W publikacji znajdziemy odpowiedzi z perspektywy lingwistyki płci. Autorka wykorzystuje do tego bieżące materiały prasowe i internetowe, a także wyniki własnych badań empirycznych, i w przystępny sposób ukazuje fascynujące relacje między językiem i płcią.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 na YouTube.

Link do wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=kHKRYOXbo94

Już teraz, ale i podczas spotkania można przesyłać pytania do autorki, które związane są z zagadnieniami poruszanymi w książce.

Adres mailowy: cbk@amu.edu.pl

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prorektorka ds. nauki, kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze.

JOLANTA SZPYRA-KOZŁOWSKA jest​​​​​​​ profesorem językoznawstwa w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej dorobek naukowy obejmuje 8 książek, 6 redakcji tomów zbiorowych oraz ponad 100 artykułów z zakresu fonetyki i fonologii języka angielskiego i polskiego, fonodydaktyki angielskiej oraz lingwistyki płci. Jej najważniejsze monografie to The Phonology-Morphology Interface (Londyn i Nowy Jork), Three Tiers in Polish and English Phonology (Lublin), Wprowadzenie do współczesnej fonologii  (Lublin), Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim (we współautorstwie z. M. Karwatowską) (Lublin). Pronunciation in EFL Instruction (Bristol) oraz Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci (Kraków) Jest inicjatorką i organizatorką cyklicznych międzynarodowych konferencji językoznawczych  Approaches to Phonetics and Phonology (APAP) oraz twórczynią i edytorką serii SOUNDS –MEANING – COMMUNICATION w niemieckim wydawnictwie Peter Lang.