1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 29 grudnia 2021 r.

Komunikacja interpersonalna w codziennym życiu. Projekt „Studenci- Studentom”

Temat: Komunikacja interpersonalna w codziennym życiu

Prowadzące: Natalia Gałązka, Monika Kiszka

Czas trwania: 90 minut

Kontakt i zapisy: monikis1@amu.edu.pl

Termin: 11 styczeń 16.45-18.15

1. Tematyka warsztatu (zakres tematyczny):

· czym jest komunikacja/ efektywna komunikacja

· budowanie dobrego kontaktu z rozmówcą

· mity funkcjonujące w świadomości społecznej, które dotyczą komunikacji interpersonalnej

2. Cele warsztatu:

· rozwijanie kompetencji interpersonalnych oraz samopoznania

· dostarczenie wiedzy dotyczącej skutecznego komunikowania się w codziennych relacjach z innymi ludźmi

· zwrócenie uwagi na znaczenie procesu komunikacji, pozwalającego na nawiązywanie i podtrzymywanie relacji społecznych

· uzmysłowienie w jaki sposób komunikacja międzyludzka wpływa na przyszłe/obecne sytuacje zawodowe

3. Spodziewane efekty:

· wzrost samoświadomości dotyczącej własnej osoby w procesie komunikacji

· zdobycie praktycznych umiejętności związanych z analizą zachowań w komunikacji interpersonalnych

· pogłębienie własnych umiejętności z zakresu komunikacji, jak również lepsze zrozumienie społecznego tła procesów komunikacji

· zwiększenie świadomości dotyczącej mitów występujących w komunikacji interpersonalnej, a w konsekwencji rozwinięcie umiejętności przeciwdziałania ich występowaniu