1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 20 grudnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu Study@research

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 grudnia 2021 r. rozstrzygnięta została IV edycja konkursu Study@research, nr IDUB 034, zad. 34, przeznaczonego dla studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych magisterskich.

Do konkursu zgłoszone zostały wnioski reprezentujące nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, historię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki o Ziemi i środowisku, nauki prawne, sztuki muzyczne i psychologię.

Komisja konkursowa zakwalifikowała do finansowania 54 zwycięskie projekty.

Laureaci otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych. Granty pozwalają na sfinansowanie m. in. zakupu pomocy naukowych, udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach naukowych, kosztów publikacji artykułu, a także przewidują wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

Poniżej przedstawiamy listę Laureatek i Laureatów IV edycji konkursu Study@research:

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa:

Grzesiak Hanna

Bielecka Karolina

Dudzińska Paulina

Kuzera Angelika

Małecka Urszula

Rygielska Martyna

Wydział Chemii:

Bajer Agnieszka

Gruszczyński Marcin

Wydział Fizyki:

Batygolski Jerzy

Leśniewski Nikodem

Makartsou Uladzislau

Wydział Biologii:

Dudziak Anna

Fiutek Patryk

Halicki Mikołaj

Jakubiak Paulina

Jasiniak Sabina

Muszyńska Adrianna

Pawłowska Natalia

Rozwalak Piotr

Wojtalik Dominika

Wydział Prawa i Administracji:

Dysarz Przemysław

Gulewicz Monika

Jarecka Anna

Kiziuk Natalia

Klisowska Paulina

Mejri Fatma

Pachciarz Mateusz

Wundziński Karol

Wydział Nauk o Sztuce:

Dziuba Ada

Kowal Marianna

Parsadaniszwili Magdalena

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej:

Glowacki Marc-Thilo

Lenczewski Zenon

Pohl Michalina

Przybylska Alicja

Sadowski Adrian

Stopa Izabela

Wąsik Przemysław

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych:

Grajek Zofia

Karaśkiewicz Marta

Lubińska Ines

Zięba Milena

Wochal Daria

Wydział Anglistyki:

Stanisławska Agata

Witt Zuzanna

Wydział Psychologii i Kognitywistyki:

Szott Wiktoria

Wydział Neofilologii

Kopczyńska Karolina

Mokrzycki Łukasz

Pasik Agnieszka

Wydział Historii:

Tomaszewski Michał

Jabłoński Bartosz

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne:

Nowicki Konrad (prawo)

Górko Dominika (filologia polska)

Jocz Urszula (filologia polska/etnologia)

Spotkanie z Laureatami IV edycji konkursu Study@research odbędzie się na platformie MS Teams dnia 14 stycznia 2022 roku o godz. 12:00.

Zwycięzcom składamy ogromne gratulacje i życzymy pomyślnej realizacji projektów badawczych!