Prodziekani ds. studenckich

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza

Prodziekan Wydziału Historii

Telefon kontaktowy: 61 829 15 13 / 539 535 056
E-mail: balbuza@amu.edu.pl


Dyżury

poniedziałek 9.00-10.30 (w okresie kształcenia zdalnego na MS TEAMS)

wtorek 9.00-10.30 (w okresie kształcenia zdalnego na MS TEAMS)

pok. 2.147

prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak

Prodziekan Wydziału Archeologii

Telefon kontaktowy: 61 829 13 59
E-mail: ignaczak@amu.edu.pl


Dyżury

poniedziałek 11:00-12:00 (Coll. Historicum)
czwartek 11:00-12:00 (Coll. Historicum)

dr Tomasz Ratajczak

Prodziekan Wydziału Nauk o Sztuce

Telefon kontaktowy: 61 829 37 28
E-mail: tomrat@amu.edu.pl


Dyżury

piątek 10.30-11.30 w Coll. Historicum (w trakcie nauczania zdalnego dyżur przez aplikacje MS Teams)

czwartek 13:00-15:00 (Coll. Novum, IHS)

prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz

Prodziekan Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa

Telefon kontaktowy: 61 829 13 59
E-mail: Jacek.Zydorowicz@amu.edu.pl


Dyżury

środa 11:30-12:30 (Coll. Historicum)

Skip to content