Maciej Bether

By

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów, wprowadzonego pierwotnie na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie...
Scholarships for Belarusian students – EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) The European Union under the „EU4Belarus: Solidarity with the people of Belarus” programme is launching a call for proposals for EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) scholarships for Belarusian students who are already studying at universities in Lithuania,...
REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2021/2022 Drogie Studentki, Drodzy Studenci! Rekrutacja na Program MOST zostanie przeprowadzona w dniach od 1 do 10 września 2021 r., a jej wyniki poznacie 20 września 2021 r. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy założyć konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK MOST), gdzie znajdziecie aktualną ofertę...
Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 7 września 2021 r. godz. 10.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2. Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 30 sierpnia 2021 r. do 5 września 2021 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta...
Uprzejmie informuję o możliwości złożenia wniosków w sprawie przyznania Medalu UAM najlepszym absolwentom Wydziału. Równocześnie informuję, że w związku z organizacją roku akademickiego 2020/2021 absolwent wytypowany do Medalu UAM zobowiązany jest złożyć egzamin magisterski do dnia 7 lipca br. Zgłoszenia w wersji papierowej wraz z całą dokumentacją, proszę składać do prodziekan ds. studenckich i kształcenia do 8 lipca br. Wzór wniosku Uchwała 3/2020/28/09/2020...
Szanowni Państwo, w imieniu Pani Prorektor prof. dr hab. Joanny Wójcik uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania kandydatów do wyróżnienia „Studencki Laur” zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 423/2014/2015 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnienia „Studencki Laur”  – w załączeniu.Równocześnie informuję, że w związku z organizacją roku...
Szanowni i Drodzy Państwo Studenci, prosimy Państwa o wypełnienie ankiety i wzięcie udziału w grze, w której stawką jest nagroda dla Państwa wydziału. Podobnie jak w poprzednich edycjach akcji „Liczymy ankiety!” cztery wydziały, które wygrają rywalizację o największy procentowy udział w badaniu w swojej grupie, otrzymają nagrody pieniężne. Kwota 3000 zł dla zwycięskiego wydziału z...
Już tylko 4 dni zostały, aby aplikować w konkursie BESTStudentCAMP 2021! Podczas Szkoły Letniej, która odbędzie się w dniach 21-26 września br. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach, przewidziano 6 dni bardzo ciekawych i inspirujących zajęć, prowadzonych przez kadrę UAM oraz osoby z zewnątrz (m.in. zajęcia z umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji Power Point, umiejętności...
Od 22czerwca 2021 r. szeroka gama kursów oferowanych przez wszystkie uczelnie partnerskie Konsorcjum EPICUR będzie otwarta dla wszystkich studentów Zapraszamy do aplikowania na zajęcia, które możliwe będzie od 22 czerwca do 13 lipca na stronie rejestracji Jakie rodzaje kursów możesz wybrać? EPICUR oferuje Państwu kursy online z 8 uniwersytetów z 6 krajów europejskich, głównie w...
Szanowni Państwo, Poniżej propozycje, które mogą one zainteresować studentów, pomagając im w rozwoju oraz poznawaniu nowych kultur. Udział w takich projektach nie tylko aktywizuje młodzież, ale również daje im szanse na lepszy start przy wchodzeniu na rynek pracy. Załączam także szczegółowe opisy projektów. Tytuł: „I am a Book” Miejsce: Turcja, Bursa Termin wymiany: 16-24.06.2021r. Uczestnicy:...
1 2 3 14
Skip to content