Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Category

W dniu 5 marca 2021 roku o godz. 9:00 rusza w systemie USOSweb rejestracja studentów na „SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W SPRAWIE REKRUTACJI NA PROGRAM ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2021/2022”. Rejestrować będzie się można do godz. 23:59 dnia 8 marca 2021 roku. Spotkanie odbędzie się 10 marca br. o godzinie 10:30 na platformie MS Teams. Zapraszamy wszystkich...
Zasady obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BHP PRZEZNACZONA DLA: Wydziału Anglistyki,Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa,Wydziału Archeologii,Wydziału Biologii,Wydziału Chemii,Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,Wydziału Filozoficznego,Wydziału Fizyki,Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,Wydziału Historii,Wydziału Matematyki i Informatyki,Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,Wydziału Nauk o Sztuce,Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,Wydziału Neofilologii,Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu,Wydziału Prawa i Administracji,Wydziału Psychologii i...
Uprzejmie informujemy, że w porozumieniu z UAM firma InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przygotowała ofertę dobrowolnego ubezpieczenia NNW dla studentów UAM w dwóch wariantach. Oferta ubezpieczenia jest dostępna pod adresem: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline Kod oferty: uqm6b Można również zeskanować kod QR z ulotki i przejść wprost do oferty ubezpieczenia. Ubezpieczenie NNW można zakupić do 15 grudnia...
Szanowni Państwo, wczoraj wieczorem zostały opublikowane wyniki postępowania w sprawie wniosków o stypendium rektora. Wyniki są dostępne na stronie UAM, w Przewodniku studenta w zakładce Studenci. Link: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow
Uprzejmie informujemy, że 19 października br. na mocy rozporządzenia MNiSW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone. Zgodnie z art. 51 b...
Zdobądź stypendium Eiffel na wymarzone studia we Francji! Ten prestiżowy program stypendialny wspiera zagranicznych studentów chcących odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim. Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, działający od 1999 roku. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie...
Szanowni Państwo, Z przyjemnością zawiadamiam, że 2 listopada otwarto dziesiąty konkurs ID-UB na realizację zadania 39: BESTStudentGRANT. Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów. BESTStudentGRANT jest konkursem skierowanym do najlepszych studentów pierwszych lat studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych. Budżet...
Senat UAM wyraża zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami, będącymi konsekwencją kontrowersyjnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego podjętej w czasie pandemii. Duża część społeczeństwa, w tym także wspólnoty akademickiej UAM, przyjęła to stanowisko jako wyraz braku poszanowania wolności i praw obywatelskich. Ze zrozumieniem odnosimy się do determinacji przejawiającej się w aktualnych protestach. Należy podkreślić, iż w demokratycznym państwie, jakim jest...
Polsko-Białoruskie Centrum Wsparcia i Integracji to miejsce, które świadczy kompleksowe usługi informacyjno-wspierające dla Białorusinów przybyłych i przybywających z powodów politycznych do Polski. Польска-Беларускі Цэнтр Падрымкі і Інтэграцыі – гэта месца, якое прадстаўляе комплекс інфармацыйна-дапаможных паслуг для беларусаў, якія прыехалі і прыязджаюць у Польшчу па палітіычных прычынах. Na jaką konkretnie pomoc można liczyć? szerokie i kompleksowe...
1 2 3
Skip to content