lipiec 2021

Month

Uprzejmie informuję o możliwości złożenia wniosków w sprawie przyznania Medalu UAM najlepszym absolwentom Wydziału. Równocześnie informuję, że w związku z organizacją roku akademickiego 2020/2021 absolwent wytypowany do Medalu UAM zobowiązany jest złożyć egzamin magisterski do dnia 7 lipca br. Zgłoszenia w wersji papierowej wraz z całą dokumentacją, proszę składać do prodziekan ds. studenckich i kształcenia do 8 lipca br. Wzór wniosku Uchwała 3/2020/28/09/2020...
Szanowni Państwo, w imieniu Pani Prorektor prof. dr hab. Joanny Wójcik uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania kandydatów do wyróżnienia „Studencki Laur” zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 423/2014/2015 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnienia „Studencki Laur”  – w załączeniu.Równocześnie informuję, że w związku z organizacją roku...
Skip to content