marzec 2021

Month

Grupa Compostela oferuje praktyki dla studentów trwające minimum 3 tygodnie (praktyki na miejscu: ‘in-person mobility’) lub 30 dni (praktyki wirtualne). Wysokość grantu wynosi 600 Euro. Studenci zainteresowani odbyciem stażu muszą do 16 kwietnia wysłać on-line (przez https://airtable.com/shriuxZNLoeNZCrlR) następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy on-lineCV po angielsku (w formacie Europass)zaświadczenie, że dana osoba jest studentem I, II lub...
Z przykrością informujemy, iż tegoroczna rekrutacja do Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 niestety nie odbyła się ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną koronawirusem. Kolejna rekrutacja będzie dotyczyć semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 oraz całego roku akademickiego 2021/2020. W chwili obecnej nie znamy konkretnego terminu rekrutacji, ale najprawdopodobniej będzie...
W czwartej edycji projektu „Warsztaty dydaktyczne UAM” uruchamiamy trzynaście kursów. Zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli akademickich tematyką części zajęć jest metodyka kształcenia zdalnego. Wszystkie kursy odbywać się będą zdalnie w MS Teams w poniedziałki w dwóch blokach czasowych: 17.00–18.30 / 18.30–20.00. Szczegółowe terminy znajdują się w zamieszczonym poniżej harmonogramie zajęć. Prosimy zwrócić uwagę, że część kursów...
W dniu 5 marca 2021 roku o godz. 9:00 rusza w systemie USOSweb rejestracja studentów na „SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W SPRAWIE REKRUTACJI NA PROGRAM ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2021/2022”. Rejestrować będzie się można do godz. 23:59 dnia 8 marca 2021 roku. Spotkanie odbędzie się 10 marca br. o godzinie 10:30 na platformie MS Teams. Zapraszamy wszystkich...
Uprzejmie informujemy, że na mocy rozporządzenia MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19j, w okresie od 27 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r. funkcjonowanie uczelni podlega nadal ograniczeniu. W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni...
Szanowni Państwo, oferta, która może być atrakcyjna dla studentów interesujących się literaturą i kulturą brytyjską. Więcej informacji na https://www.gbz.hu-berlin.de/ma-british-studies
Skip to content