11 stycznia, 2021

Day

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BHP PRZEZNACZONA DLA: Wydziału Anglistyki,Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa,Wydziału Archeologii,Wydziału Biologii,Wydziału Chemii,Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,Wydziału Filozoficznego,Wydziału Fizyki,Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,Wydziału Historii,Wydziału Matematyki i Informatyki,Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,Wydziału Nauk o Sztuce,Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,Wydziału Neofilologii,Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu,Wydziału Prawa i Administracji,Wydziału Psychologii i...
W dniu 21 grudnia 2020 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2020/2021. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów. Testy poziomujące zostały przygotowane...
Skip to content