Listopad 2020

Month

Uprzejmie informujemy, że w porozumieniu z UAM firma InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przygotowała ofertę dobrowolnego ubezpieczenia NNW dla studentów UAM w dwóch wariantach. Oferta ubezpieczenia jest dostępna pod adresem: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline Kod oferty: uqm6b Można również zeskanować kod QR z ulotki i przejść wprost do oferty ubezpieczenia. Ubezpieczenie NNW można zakupić do 15 grudnia...
Szanowni Państwo, wczoraj wieczorem zostały opublikowane wyniki postępowania w sprawie wniosków o stypendium rektora. Wyniki są dostępne na stronie UAM, w Przewodniku studenta w zakładce Studenci. Link: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow
Uprzejmie informujemy, że 19 października br. na mocy rozporządzenia MNiSW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone. Zgodnie z art. 51 b...
Zdobądź stypendium Eiffel na wymarzone studia we Francji! Ten prestiżowy program stypendialny wspiera zagranicznych studentów chcących odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim. Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, działający od 1999 roku. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie...
W świetle zmieniających się nieustannie obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 tegoroczna rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w innym terminie niż dotychczas. Podstawą tej informacji jest UCHWAŁA nr 364 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 30 października 2020 r. w sprawie odwołania rekrutacji do Programu...
W ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” otwarty został także ogólnouczelniany konkurs na najlepsze programy studiów spośród nowych kierunków studiów oraz zmodyfikowanych istniejących kierunków studiów. Termin składania wniosków: 31 grudnia 2020 r.Rozstrzygnięcie konkursu: 31 stycznia 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu znajdują się w załącznikach.
Konkurs nr 9 dla studentów I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku studiów jednolitych magisterskich, w którym uzyskać można dofinansowanie na indywidualny projekt badawczy, aktywny udział w konferencji naukowej lub krótki krajowy lub międzynarodowy indywidualny staż badawczy. Termin składania wniosków: 18 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz terminów znajdują się w...
IV Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje” 2020 – wydarzenie artystyczne online. Prezentujemy I Nagrodę ufundowaną przez JM Rektora UAM !         Na zdobywcę I Nagrody czeka już ROWER REKTORA UAM!  Jeden z najbardziej bezpiecznych środków lokomocji, szczególnie w tym trudnym czasie szalejącej pandemii. Cechuje go ciekawy design, „dostojny” kolor,...
Szanowni Państwo, Z przyjemnością zawiadamiam, że 2 listopada otwarto dziesiąty konkurs ID-UB na realizację zadania 39: BESTStudentGRANT. Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów. BESTStudentGRANT jest konkursem skierowanym do najlepszych studentów pierwszych lat studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych. Budżet...
Skip to content