5 października, 2020

Day

Wykaz opiekunów dla I roku w roku akademickim 2020/21 Wykaz opiekunów dla wszystkich roczników w roku akademickim 2020/21
Prezentacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Film instruktażowy (dostępny po zalogowaniu) z informacjami dotyczącymi rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego: https://uam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/piojab_amu_edu_pl/Ect-2Ux8zSVLhtJCTy4sq08BkYJW49oNvEiOJx5ydTDfkA?e=6xRnT2
Test diagnozujący – obowiązkowy, mający na celu określenie poziomu biegłości językowej, dostępny będzie od 2 do 22 listopada 2020 r.  Wykonanie testu jest możliwe po zalogowaniu (logowanie jak do systemu USOS) na stronie: http://testyjęzykowe.amu.edu.pl Test poziomujący – obowiązkowy, mający na celu określenie poziomu znajomości języka obcegoi przyporządkowanie studenta do odpowiedniej grupy (A2, B1, B2.1, B2.2), dostępny będzie od 21 grudnia 2020...
Skip to content