październik 2020

Month

Senat UAM wyraża zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami, będącymi konsekwencją kontrowersyjnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego podjętej w czasie pandemii. Duża część społeczeństwa, w tym także wspólnoty akademickiej UAM, przyjęła to stanowisko jako wyraz braku poszanowania wolności i praw obywatelskich. Ze zrozumieniem odnosimy się do determinacji przejawiającej się w aktualnych protestach. Należy podkreślić, iż w demokratycznym państwie, jakim jest...
Na platformie Moodle dostępne są materiały do nauki własnej z języka angielskiego na poziomie A1-A2. Powyższe materiały przeznaczone są przede wszystkim dla studentów I roku studiów, ale mogą korzystać z nich również studenci wyższych lat studiów oraz pracownicy. „E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 – A2” to zestaw 28 partii materiału (Units), którego celem...
W dniu 2 listopada 2020 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2020/2021. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów. Po zalogowaniu studenci widzą...
Polsko-Białoruskie Centrum Wsparcia i Integracji to miejsce, które świadczy kompleksowe usługi informacyjno-wspierające dla Białorusinów przybyłych i przybywających z powodów politycznych do Polski. Польска-Беларускі Цэнтр Падрымкі і Інтэграцыі – гэта месца, якое прадстаўляе комплекс інфармацыйна-дапаможных паслуг для беларусаў, якія прыехалі і прыязджаюць у Польшчу па палітіычных прычынах. Na jaką konkretnie pomoc można liczyć? szerokie i kompleksowe...
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza konkurs imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską na temat polskiej polityki zagranicznej Konkurs jest organizowany we współpracy z Fundacją imienia Krzysztofa Skubiszewskiego. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród studentów polskich uczelni wiedzy na temat pierwszego Ministra spraw zagranicznych odrodzonej RP prof. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz założeń prowadzonej przezeń...
22 X 2020, 18:00 Dodatkowe szkolenie oraz spotkanie z Samorządem Studenckim Wydziału Historii dla studentów I roku   Zapraszamy na dodatkowe szkolenie i spotkanie z Samorządem Studenckim Wydziału Historii dla tych Studentów I roku, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu 16 października br. odbędzie się w czwartek 22 października o 18:00. Link do spotkania:  https://tiny.pl/74np3
Zapraszamy na kolejną edycję IV Uczelnianego Konkursu Plastycznego UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje” 2020 w ramach XXIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który w tym roku odbywać się będzie w trybie online. Regulamin Formularz
Studiujesz? Chcesz poznać pracę dla miasta? Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na zimowe staże. Aplikuj do 1 listopada! Etapy Programu Staży i Praktyk Studenckich: Etap I:   1 miesiąc – praktyka bezpłatna (60 h) – grudzień 2020 Etap II:  3 miesiące – staż płatny (180 h) – styczeń – marzec 2021 Warunkiem formalnym ubiegania się...
Uprzejmie informujemy, że w związku z COVID-19 od 19 października br. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach. W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51...
Drogie Studentki, Drodzy Studenci, z powodu COVID-19 i przejścia Poznania do strefy czerwonej, rekomendujemy kontakt z naszym Biurem Obsługi Studentów Collegium Historicum w sposób zdalny (mailowo i telefonicznie). Wprowadzamy dyżury stacjonarne (dwa dni w tygodniu dla studentów każdego wydziału – rozpiska poniżej), ale przed przyjściem do Biura konieczny będzie kontakt mailowy bądź telefoniczny z pracownikiem...
1 2
Skip to content