wrzesień 2020

Month

Wszystkich studentów I roku studiów licencjackich Wydziału Archeologii, Wydziału Historii i Wydziału Nauk o Sztuce, chcących odebrać legitymację 1-2 października 2020 r. zapraszamy do Punktów Odbioru Legitymacji Biura Obsługi Studenta w Collegium Historicum na ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w Poznaniu w godzinach od 9-15. Legitymacja będzie wydawana studentom, którzy w systemie USOSWeb  zatwierdzili: 1) ślubowanie,...
W dniach 1-2 października 2020 roku odbywają się Dni Studenta I roku w Collegium Historicum. Spotkania studentów z poszczególnych Wydziałów odbywają się także w dniach: – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa (kierunek: Etnologia): 12 X od godz. 9.30 do 12.00; – Wydział Archeologii: 13 X od godz. 13:00; Drogie Studentki i Drodzy Studenci, ze względu na dynamicznie...
UWAGA Ze względu na dynamicznie rozwijającą się w kraju sytuację epidemiczną i obowiązujące od 10 października wprowadzenie strefy żółtej planowany na Wydziale Historii Dzień Studenta I roku, który miał się odbyć w trybie stacjonarnym w terminie 14-16 października 2020 r., zostanie zorganizowany w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji. O szczegółach poinformujemy Państwa najpóźniej w poniedziałek 12 X 2020 r. Informacja...
Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 29 września 2020 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, który dedykowany jest studentom Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału psychologii i Kognitywistyki, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Historii, Wydziału Archeologii, Wydziału Antropologii i...
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,to organizacja pozarządowa, która od 1990 r. działa na rzecz Polonii i Polaków za Granicą oraz stara się podtrzymywać więzi Polonii z Ojczyzną. Od 1993 r., przy Wielkopolskim Oddziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Poznaniu działa KLUB STUDENTÓW POLONIJNYCH integrujący akademicką młodzież polonijną w Poznaniu. Zapraszamy Was serdecznie na inaugurację spotkań Klubu Studentów Polonijnych...
Ze względu na obostrzenia dotyczące pandemii, proces nauczania w roku akademickim 2020/2021 przeprowadzony będzie głównie w oparciu o aplikacje umożliwiające pracę zdalną (Microsoft Teams, Moodle). Aby odpowiednio przygotować naszych studentów do nowych warunków, stworzyliśmy serwis „Intranet Studenta”, a w nim specjalną zakładkę dedykowaną także Studentom I roku. Jest to witryna, do której należy zalogować się...
Drogie Studentki i Studenci, do 5 października można składać wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. Komplet dokumentów przesyłają Państwo w wersji elektronicznej do Biura Obsługi Studentów Collegium Historicum na adres mailowy: jaka@amu.edu.pl. Informacja ta jest skierowana do osób z Wydziałów: Archeologii, Historii, Nauk o Sztuce oraz...
Drogie Studentki i Drodzy Studenci, zbliża się czas składania wniosków o wszelkiego rodzaju stypendia. Prosimy zapoznać się z harmonogramami i szczegółowymi informacjami w treści zarządzenia:  https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow Wnioski o zapomogę, stypendium specjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami oraz stypendium rektora składają Państwo wyłącznie w wersji elektronicznej (nie przyjmujemy żadnych dokumentów w wersji papierowej); studenci nie...
Szanowni Państwo, przypominamy wytyczne dotyczące legitymacji studenckich: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego   W skrócie: legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne co najmniej do 30 listopada. Od początku listopada będziemy informować Państwa o możliwości uzyskania hologramu (to ważne, aby Wasze pojawienie się na Uczelni nie kolidowało z początkiem roku dla studentów pierwszorocznych).
Drogie Studentki i Drodzy Studenci, jeszcze raz przypominamy o możliwości składania wniosków o Domy Studenckie w roku akademickim 2020/21. Wszystkie potrzebne informacje i harmonogramy znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie W związku z rozpoczętym już w systemie USOSweb wnioskowaniem o domy studenckie uprzejmie informujemy, że studenci Wydziału Archeologii, Wydziału Historii, Wydziału Nauk o Sztuce oraz...
Skip to content