lipiec 2020

Month

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową, mającą na celu wspomaganie i prowadzenie działalności na rzecz Polonii i Polaków za Granicą oraz podtrzymywanie więzi Polonii z Ojczyzną m.in. poprzez działania na rzecz młodych rodaków zamieszkałych na stałe za granicą, a także studiujących w naszym kraju. Przy naszym Oddziale działa Klub Studentów Polonijnych (od 1993 r.) z...
Szanowni Państwo Studenci, zwracam się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu fokusowym – wywiadzie monitorującym jakość kształcenia zdalnego na Wydziale Historii w bieżącym roku akademickim 2019/ 20 („Studiowanie na Wydziale Historii UAM, Edycja 2020”). Udział w badaniu będzie anonimowy – na platformie MS TEAMS. W późniejszej transkrypcji nagranych wywiadów Państwa wypowiedzi będą...
Skip to content