1 czerwca, 2020

Day

KSZTAŁCENIE Kiedy zostanie wyznaczona data egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego oraz jego formuła? Obecnie dysponujemy wiedzą, wedle której przygotowano dwa arkusze. Jeden do formy zdalnej oraz drugi do formy tradycyjnej. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 w Studium Językowym UAM odbędzie się 24 czerwca br. Zorganizowany będzie w dwóch trybach: – w trybie...
Skip to content