29 maja, 2020

Day

Dyrekcja Studium Językowego UAM, w porozumieniu z przewodniczącą Komisji ds. Studentów i Kształcenia, Panią Prorektorką ds. kształcenia prof. dr hab. Beatą Mikołajczyk, przedstawia warunki przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2 w Studium Językowym UAM w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID-19: 1. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 w...
Skip to content